top of page

המומחיות שלנו

ייעוץ מקדים

פאי הנדסה מלווה יזמים, רשויות מקומיות, תאגידי מים וחברות כלכליות בהובלת פרויקטים משלב היזמות דרך התכנון המפורט, ניהול התקציב, אישור החשבונות ניהול טכני מול ספקים ויצרנים, בקרת תהליכים ופיקוח על ניהול הביצוע עד המסירה.


תיאום התכנון

בתחילת פרויקט הבנייה ובמהלכו, פאי הנדסה מנהלת את הליך הבחירה של צוותי התכנון ואת גיבוש ההחלטה על אופי הפרויקט, כל זאת בתיאום עם דרישות המזמין.

הליך זה מחייב קשר שוטף עם אדריכלים ועם יועצי הפרויקט השונים, מענה לדרישות הרשויות (רשויות מוניציפאליות, מינהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון ועוד), ניהול ישיבות תכנון סדורות וכן התוויה של בקרת התכנון תוך כדי התהליך.

בחירת החברה המבצעת

ניסיון עשיר בניהול מו"מ עם קבלני ביצוע ובחינת היכולת המקצועית שלהם מאפשרים לנו להמליץ על קבלן מתאים לפרויקט. תהליך זה כולל הכנת בקשות להצעות מחיר על-פי מפרט הנדסי, ריכוז הצעות מחיר וליווי ההתקשרות החוזית בהיבט ההנדסי.

ניהול ופיקוח במהלך הביצוע

ניהול ופיקוח במהלך כל שלבי הבנייה, כולל: ניהול ישיבות תיאום שבועיות, ביצוע בקרת איכות בשלבי הבנייה השונים, בקרה תקציבית, בקרת לוחות זמנים וליווי שלב תיקוני הבדק.

הקמת מערכי הנדסה ופיקוח עליון

הקמת מערכי הנדסה ושירותי פיקוח עליון עבור חברות יזמיות וחברות מבצעות בתחילת דרכן; ייעוץ וליווי אישי למנכ"ל/הבעלים בבניית מערך הנדסי ומבנה ארגוני מתאים.

טיפול בליקויי בנייה

ליווי יזמים בפתרון ליקויי בנייה ובהתנהלות מקצועית מול דיירים; שיתוף פעולה עם חברות המתמחות בביצוע תיקונים בדירות לאחר מסירתן.

bottom of page